Etikai irányelvek

Az SRA-ban elfogadott, minden SVT-tanárra és tanácsadóra, alkalmazóra érvényes etikai alapelvek.

Minden ügyféllel kapcsolatban:

 • Elfogadom a klienseim spiritualitását úgy, hogy nem kritizálom vallásukat, spirituális-, vagy politikai nézőpontjukat, és tiszteletben tartok mindenkit tekintet nélkül a származására, bőrszínére, társadalmi-gazdasági helyzetére, életkorára, nemére, vagy szexuális hovatartozására. Nem kényszerítem rá az értékrendemet a klienseimre.
 • Elősegítem bármely klienseim spirituális jólétét azzal, hogy támogatom saját gyógyulási folyamatukat, és hozzásegítem őket, hogy megtanuljanak jobb, magasabb szintű választásokat hozni az életükben.
 • Azt tanítom, amit tudok és megtapasztaltam, és a szeretet állapotából dolgozom, miközben segédkezem a harmónia megteremtésében a klienseim életében.
 • Megtanítom az ok és okozat törvényét, és megmutatom a klienseimnek, hogy megvan a szabadságuk, hogy harmonikus élettapasztalatokat válasszanak.
 • Elismerem minden kliensem méltóságát és értékét, és professzionális magatartást, integritást, hozzáértést és megbízhatóságot tanúsítok. Alkalmazóként tudom, hogy hatással vagyok másokra, és nem használom ki a klienseim bizalmát és sebezhetőségét.
 • Türelemmel, érzékenységgel, érdeklődéssel, és tisztasággal fordulok a klienseimhez.
 • A klienseimhez, az élettapasztalataikhoz, jogaikhoz és felelősségükhöz tiszteletteljesen viszonyulok.
 • A klienseim jóléte és a legfőbb javuk elsődleges fontosságú számomra.
 • Felelősséggel végzem az SVT-t és a Spirituális Újjáépítést; becsületes vagyok a bizalmas kapcsolatokban, és hiteles abban, amit mondok és teszek. Felelős vagyok mindenért, amit mondok, leírok, vagy cselekszem.
 • Bizalmasan kezelem az összes kliensem személyes adatait.

Tiszteletben tartom a tanulóim döntéseit a saját konzultációmmal és más kezelésekkel kapcsolatban:

 • Nem diagnosztizálok, és nem avatkozom bele a klienseim számára hivatalosan tanácsolt vagy előírt egészségügyi eljárásba/gyógyszeres kezelésbe.
 • Javaslom a tklienseimnek, hogy súlyos egészségi és/vagy mentális/érzelmi problémák kezelésére keressen és alkalmazzon megfelelő egészségügyi szakembereket.
 • Tiszteletben tartom a többi gyógyítást végző embert és gyógyító módszert.
 • Tisztelem a klienseim jogát, hogy más SVT-t vagy Spirituális Újjáépítést végző személyt keressenek és alkalmazzanak.
 • Nem kritizálok más SVT vezetőket vagy gyakorlókat (ehelyett elfogadom, hogy jelentősebb panaszoknak bizalmasan kell eljutniuk az SRA igazgatásának figyelmébe).

A munkám során:

 • Mielőtt elkezdek egy tisztítást, kifejtem, hogy mi fog történni és hogyan. Megadom a becsült időt és a költségvonzatát előzetesen, hogy kizárjam az elégedetlenséget és a félreértést, és elmondom, hogy a további témák, további személyek vizsgálata, vagy kérdések további időt/költséget jelenthetnek. Kitartok a tisztítás becsült ideje és költsége mellett, kivéve, ha a klienssel további tisztítandókról egyeztünk meg, illetve, ha további költségek felszámolása nélkül javaslom a konzultációs idő meghosszabbítását.
 • Megbizonyosodom arról, hogy tiszta vagyok, és Felső Énnel dolgozom, mielőtt elkezdek egy tisztítást. Bizonyságot szerzek arról is, hogy 3%, vagy kevesebb egóval dolgozom.
 • Elfogadom, hogy a hirdetésekben az igazságot jelentetem meg.
 • Nem vetek ki lényegesen magasabb óradíjat vagy tanfolyami árat, mint amit a mi gazdasági területünkre, mint irányadót, az SRA megszabott.
 • Tiszteletben tartom a klienseim szabad akaratát, és nem erőltetem, hogy vegyék igénybe a szolgáltatásaimat, vagy folytassák a munkát velem. Tiszteletben tartom a választásukat.
 • Nem használom az SVT-t arra, hogy "megmondjam a jövőt", illetve nem adok olyan magyarázatot, vagy keltek olyan benyomást, mely szerint az SVT vagy a Spirituális Újjáépítés arra használható, hogy különleges eredményeket hozzon a gyógyulásban vagy a körülményekben.
 • Azokkal kapcsolatban, akik nincsenek jelen, vagy bármely okból nem képesek az írásos, vagy szóbeli hozzájárulásra, mindig engedélyt kérek a Felső Énjüktől, mielőtt számukra bármilyen vizsgálatot vagy tisztítást elkezdenék, és a róluk kapott információkat bizalmasan kezelem.
 • Ha azt érzem, hogy nem tudom folytatni a munkát egy klienssel, mást ajánlok neki, ahol segítséget kaphat.
 • Minden tisztítási példát és visszajelzést a kliens előzetes beleegyezésével, a személyiségi jogai tiszteletben tartásával használok fel, illetve közlök.

Bármely, az SRA-nak a képesített alkalmazókkal kapcsolatban jelentett etikai vagy jogi ügy, panasz kivizsgálásra kerül. Minden érintett fél értesül a panaszról és a kiderített igazságról. Ahol csak lehetséges, a neveket és a panaszt bizalmasan kezeljük a vizsgálat ideje alatt. Miután a megfelelő korrekciót, illetve megoldást meghatározzuk, felkérjük a feleket a megvalósításukra. Etikai és Magatartási Bizottság segít, hogy megkeressék a megoldást minden beérkező panaszra, minden érdekelt fél javára.Ide írhatsz...