Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: "ÁSZF" - Dávid Gréta egyéni vállalkozó - a továbbiakban: "Szolgáltató" - által a https://www.tibetihangtalak.hu oldalain közzétett, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra vonatkozik, valamint a https://www.tibetihangtalak.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit szabályozza.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2021. november 24-től visszavonásig.

Dávid Gréta E. V. fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

1. A szolgáltatást nyújtó, a honlap üzemeltetője

Név: Dávid Gréta
Székhely: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 1.d. 2/8.
Adószám: 65480568-1-24
Nyilvántartási szám: 15871494
Bankszámlaszám: 10102615-51059200-0100506
Telefon: +36(20)506-9064
E-mail: tibetihangtalak@gmail.com  

2. A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által üzemeltetett https://www.tibetihangtalak.hu honlapon a Szolgáltató közvetlenül alkalmazható hanganyagokat (meditáció), szövegeket, tapasztalatokat oszt meg a szolgáltatást igénybe vővel (a továbbiakban: "Felhasználó").

A Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználó online részesülhessen azokban a meditációkban, melyek a "Koshi estek" anyagai, így akkor is hozzá tud jutni, ha nem tud a "Koshi esten" részt venni. Továbbá ismereteit bővíthesse a weboldalon olvasottak által.

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.  

3. Egészségügyi kockázatok

A www.tibetihangtalak.hu nem szakorvosi szervezet, a Szolgáltató nem ad egészségügyi tanácsot és nem állít fel diagnózist. A felhasználók elismerik, hogy saját mentális állapotuk felmérése saját, egyéni felelősségi körükbe tartozik.

A meditáció otthoni gyakorlása egyes pszichés betegségek esetében kockázattal járhat, ezért ha bizonytalan, kérje ki orvosa tanácsát. A meditációk témája és szövege a Szolgáltató személyes és segítői praxisának tapasztalatain alapszik. Alkalmazása semmilyen orvosi kezelést sem helyettesíthet. Sokk, depresszió, nagyobb érzelmi trauma, súlyos szorongásos panaszok esetén nem célszerű a meditáció önálló, felügyelet és kontroll nélküli gyakorlása. Pszichiátriai kezelés alatt állóknak a meditálás nem javasolt. Ha Ön a fenti problémák valamelyikével küzd, minden esetben egyeztessen a kezelőorvosával, és kizárólag az ő tudomásával és engedélyével kezdjen meditálni! Egyes meditációs technikák nagyon erőteljesek. A meditálásnak szinte csak pozitív hatása van, de ha nem megfelelő módon végezzük, akkor a meditáció hallucinációkat, egyéb káros mellékhatásokat is előidézhet!

4. Szerzői jogok

A honlap és a honlapon található blog-anyagok, videók, meditációk (továbbiakban: Szerzemények) szerzője (továbbiakban: Szerző): Dávid Gréta. A Szerzemények szerzői jogvédelem alatt állnak, jogtulajdonos Dávid Gréta E.V. A Szerzemények közül a megvásárolható meditációkról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni vagy saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a Szerzemények alapján. A többi Szerzemény szabadon megosztható, másolható, részben vagy egészben közzétehető a Szerző nevének megjelölésével. A Szerzemények megrendelésével a Felhasználó nem jogosult a Szerzeményeket továbbértékesíteni. Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a Felhasználó, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a Szerzemények mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz) - szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a jogtulajdonosnak. A Szerzemények teljes szöveges tartalma egészben és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Termékhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott. A Szerzemények nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze. A megvásárolható meditációk kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos. A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

5. Az oldal látogatása, a Szerzemények olvasása, hallgatása

A honlap látogatója tudomásul veszi, valamint a honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató Dávid Gréta E. V. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a Szolgáltató által forgalmazott termékeknek, vagy nyújtott szolgáltatásoknak nem megvásárlója.

A Szolgáltató által üzemeltetett honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

6. Változtatás joga és felelősség kizárása

A Szerzeményekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Szerző fenntartja. A Szerző nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a Szerzeményekben naprakész információk szerepeljenek.

A Szerzeményekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére. A Szerzemények olvasóinak, vagy nézőinek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Szerző kizár a Szerzemények felhasználásából eredő, mindennemű - különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való - felelősséget.

7. Adatgyűjtés

Dávid Gréta E. V. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlapon történik információgyűjtés. A termék (meditáció) megrendeléséhez személyes adatok szükségesek. Dávid Gréta E. V. ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék megküldéséhez, számlázáshoz, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), illetve postai úton használja fel.

8. Adatvédelem

A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az Előfizető személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége https://www.tibetihangtalak.hu/adatvedelem/

9. Vásárlás, megrendelés

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

A megrendelés az alábbi elérhetőségeken keresztül lehetséges:

  • a https://www.tibetihangtalak.hu/meditaciok oldalán megtalálható kapcsolati űrlap kitöltésével,

  • e-mail cím: tibetihangtalak@gmail.com

  • Tel.: +36 20/506-9064

  • facebook: Dávid Gréta személyes oldalamon keresztül messenger üzenetben

  • facebook oldal: Gréta-Csodák-Hangtálak oldalon üzenetküldés

    A megrendelés leadásával a vásárlót fizetési kötelezettség terheli. A honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Dávid Gréta E. V. fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a Felhasználó panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

10. Végfelhasználói szerződés

A kiválasztott termék(ek) megrendelését követően email-ben küldök értesítést arról, hogy a megrendelést fogadtam. A szerződést a Felhasználó a rendelés leadásával Dávid Gréta E. V.-val köti (székhely címe: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 1.d.2/8. adószám: 56480568-1-24, nyilvántartási szám: 15871494) A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, alanyi mentesség miatt ÁFA-t nem tartalmaznak. A megrendelést követően e-mailban értesítőt (díjbekérőt) küldök a megrendelés ellenértékének kiegyenlítését illetően. A díjbekérő alapján, amint bankszámlámra megérkezett az összeg, elektronikus számlát állítok ki. A számlát a teljes összegről, elektronikus úton, e-mailben küldöm meg. A megrendelés leadásával, legyen az bármelyik, a 9. pontban felsoroltak közül, a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

11. Vásárlási útmutató

Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele):

A Felhasználó elküldi megrendelését a 9. pontban felsorolt lehetőségek egyikén. A Szolgáltató 48 órán belül e-mailen megküldi a Felhasználó részére a visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, melyet a Felhasználó önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el. A Szolgáltató a megrendelést követően díjbekérőt állít ki a Felhasználó részére. A díjbekérőn lévő összeget átutalással lehet kifizetni. A termék, szolgáltatás árának kiegyenlítését követően a Szolgáltató e-mailben megküldi a Felhasználó részére az elektronikus számlát, valamint 24 órán belül a megrendelt terméke(ek)t. Amennyiben a Felhasználó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Fizetési feltételek

A www.tibetihangtalak.hu honlapon megvásárolt mediációk ellenértékének kiegyenlítése átutalás útján és díjbekérő alapján lehetséges.

Az elállás joga

A megrendelés elküldése után történő kifizetésig a vásárlót megilleti az elállás joga. Az e-mailban megküldött hanganyag esetében a Felhasználó elveszti elállási jogát, mivel ezzel hozzájut a termék igénybevételéhez.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

12. Jótállás

Kötelező jótállás - jogszabály alapján - nem vonatkozik a honlapon megvásárolható meditációkra, ugyanakkor a vállalhat önkéntes jótállást a Szolgáltató. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a meditáció az Ön számára nem megfelelő, a szolgáltató segítséget nyújt a mögöttes (gátló) belső lelki tartalom a megértésében.

14. Kellékszavatosság

Felhasználó kellékszavatossági igényével élhet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, kérhet kicserélést, amennyiben a Szolgáltató hibásan teljesítette kötelezettségét.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

13. Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Felhasználó javára eltérjen.

Békéscsaba, 2021. november 01.